Instrukcja procesowa - Dignitas connubii

Kodeks prawa kanonicznego.Wyciąg z instrukcji procesowej - Dignitas connubii .

Instrukcja procesowa Dignitas Connubii jest podstawowym dokumentem, oprócz Kodeksu Prawa Kanonicznego, wiążącym wszystkich pracowników sądów kościelnych.

"Wszystkie sądy rządzą się prawem procesowym Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz tą Instrukcją (...)". Art. 1 §2 DC

Opracowano na podstawie:
A. Dzięga i inni, Komentarz do instrukcji procesowej "Dignitas connubii", Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2007

"(...) aby z racji na postawę osób wyznaczonych do prowadzenia spraw i przez nadmierne koszty, wierni nie byli powstrzymywani w zwracaniu się do sądu, z ciężką szkodą dla dusz, których zbawienie powinno być zawsze, w Kościele, najwyższym prawem." Art. 308 DC

Instrukcja którą należy ...

Instrukcja która należy zachować w sądach diecezjalnych i międzydiecezjalnych w prowadzeniu spraw o nieważność małżeństwa

Art. 1 - 7

Czytaj więcej: Instrukcja którą należy ...

Właściwość sądu

Właściwość sądu

Art. 8 - 21

Czytaj więcej: Właściwość sądu

Kolejność

Kolejność rozpoznawania spraw


Art. 76 - 80

Czytaj więcej: Kolejność

Władza sędziowska

Władza sędziowska w ogólności i sądy

Art. 22 - 32

Czytaj więcej: Władza sędziowska

Urząd sędziego ...

Urząd sędziego i innych pracowników sądu

Art. 65 - 75

Czytaj więcej: Urząd sędziego ...