Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, rozwód kościelny, skarga powodowa

Stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego, potocznie zwane rozwodem kościelnym.

Kiedy stare małżeństwo się posypało i pozostały po jedynie wspomnienia, czasami lepsze, czasami gorsze, kiedy sąd okręgowy przyklepał rozwód, czasami warto zająć się sprawą wyplątania, się z małżeństwa kościelnego, które trwa nadal, pomimo jego faktycznego zakończenia.

Stwierdzenie nieważności małżeństwa

Dowiedzenie, że nigdy do zawarcia małżeństwa ne doszło,
pomimo odbycia ceremonii ślubnej i zapisów w księgach parafialnych.

Sporządzenie skargi powodowej

Skarga powodowa jest prośbą kierowaną do sądu kościelnego o rozpoznanie sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego i orzeczenie, jeśli się da, że małżeństwo jest nieważne.

Sąd kościelny

Sąd kościelny jest jedynym uprawnionym do uznania małżeństwa za nieważne w postępowaniu o stwierdzenie nieważności małżeństwa, czasami zwany rozwodem kościelnym, dla uproszczenia.

Tytuł prawny stwierdzenia nieważności małżeństwa

Wskazanie przyczyny nieważności małżeństwa,zawartej w Kodeksie prawa kanonicznego, która jest uważana za powód nieważnego zawarcia małżeństwa.